NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


Mamy przyjemność poinformować o przystąpieniu naszej szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego dla biblioteki szkolnej uzyskał akceptację. W związku z tym możemy zakupić nowe książki do biblioteki szkolnej za kwotę 15000 zł. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki.

Na lekcjach wychowawczych oraz zebraniach z rodzicami wychowawcy poinformowali uczniów i rodziców o możliwości składania propozycji tytułów książek. Możemy zakupić: lektury, beletrystykę, literaturę popularno-naukową, audiobooki. Nie możemy kupić poradników, słowników, encyklopedii i podręczników.

Umożliwiamy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom składanie propozycji trzech tytułów książek dla dzieci w różnej formie:

 • wrzucanie głosów do urny do głosowania znajdującej się w bibliotece szkolnej,
 • przekazywanie propozycji za pomocą e-dziennika do bibliotekarki,
 • przekazywanie propozycji drogą mailową na adres biblioteka@sp22.edu.pl do dn. 27.05.br.

Wybory Książek

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i udziale w "Wyborach Książek" udało nam się sporządzić wykaz pozycji do planowanych zakupów książek. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną przygotowanej listy książek, przekazaliśmy ją do Urzędu Miejskiego. Niektóre pozycje nie spełniły wymaganych kryteriów i musieliśmy z nich zrezygnować.


Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

List Ireny Koźmińskiej (prezesa fundacji ABCXXI” Cała Polska czyta dzieciom) do rodziców odczytany podczas zebrań z rodzicami 17.05.2018 r.

 

Drodzy Rodzice

Każdy z nas pragnie dla swego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. Ale czy wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zależy od nas, rodziców.

Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa obecność i przewodnictwo - rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków, ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład. To daje im wiarę w swoje siły, a także poczucie oparcia w rodzinie.

Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych w milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To ich styl życia, ich język i ich wartości przejmuje.

Wychowanie nie może polegać jedynie na reagowaniu na dziecięce błędy i karach za złe zachowanie. Przecież dziecko samo z siebie zwykle nie wie- bo i skąd miałoby wiedzieć? - co jest dobre, a co jest złe, dopóki mu tego spokojnie i wielokrotnie nie wytłumaczymy.

Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia papierosów i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne.

Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil
z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość.

Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Od urodzenia, gdyż zanim zacznie ono mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich umiejętności językowe rozwijają się wolniej. Czytanie dziecku rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniej­szej społecznej kompetencji - sprawnego posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania wiedzy. Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu.

Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!

Autorką listu jest pani Irena Koźmińska
Prezes fundacji ABCXXI”- Cała Polska czyta dzieciom.

 


W dniach 6.09 oraz 13.09 podczas spotkań z rodzicami odbyła się prelekcja na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Download
Prezentacja.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Artykuł "8 naukowych powodów, by sięgnąć po książkę" ...kliknij


Poetycka walentynka

W środę popielcową 14 lutego świętowaliśmy w naszej szkole walentynki. Dzięki poczcie walentynkowej zorganizowanej przez Samorząd Szkolny uczniowie mogli przekazać sobie nawzajem miłe słowa. Uczniów zachęcono do przygotowania własnoręcznych kartek. Podczas lekcji wychowawczych i języka angielskiego uczniowie poznawali tradycje i zwyczaje walentynkowe. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek o tematyce miłosnej.


Wielka Liga Czytelnicza

Realizując narodowy program, przystąpiliśmy do Wielkiej Ligi Czytelniczej - projektu czytelniczego o zasięgu wojewódzkim.

 

Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

 

 • promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie,
 • kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
 • rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
 • promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
 • rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem,
 • wyszukiwania informacji,
 • kojarzenia faktów oraz doskonalenie zdolności językowych.

 

Konkurs przebiegał w trzech etapach.
Nasz udział w WLC rozpoczęliśmy od etapu szkolno-bibliotecznego. Zakładał on indywidualne  zdobywanie sprawności czytelniczych poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek (do wyboru 6 tytułów) i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Testy zawierały pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania  interdyscyplinarne.

 

W lutym 2018 bibliotekarki szkolne ogłosiły wyniki pierwszego etapu. Uczniowi,e po uzyskaniu minimum 80 punktów z każdego testu, mogli zdobyć 6 sprawności. Aż 11 osób zdobyło wszystkie sprawności, ale z różną ilością punktów. Po żmudnych obliczeniach bibliotekarki wyłoniły 2 zespoły, które reprezentowały naszą szkołę w półfinałach miejskich:

 

 1. w kategorii klasy 1-3: Krzysiu G., Zosia J., Dawid W. z klasy 3a
 2. w kategorii klas 4-7: Dominika C. z kl.4b, Julia P. oraz Wiktoria S z kl. 7.

 

Półfinały powiatowe zostały rozegrane 12 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej Filia Ruda Śląska. Niestety nie udało nam się awansować do ostatniego etapu. Zabrakło nam naprawdę niewiele. Nasze zespoły o włos otarły się o zwycięstwo - zajęli drugie miejsce różnicą 1,5 punktu! Poziom był bardzo wysoki, wszystkie zespoły zdobyły powyżej 90 puntów na 100 możliwych.

 

Dyplomy za udział w konkursie rozdano uczniom podczas uroczystych obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole.

 


Międzynarodowy projekt eTwinning „The book of Easter traditions”

Od lutego do kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły z klasy 4a oraz 4b pod opieką p. Joanny Chawińskiej oraz p. Weroniki Mruk-Kujawy uczestniczyli w projekcie eTwinning.

Cele projektu:

Uczniowie

· Poznają tradycje obchodzenia Wielkanocy w różnych krajach.

· Szukają informacji w różnych źródłach wiedzy.

· Korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej.

· Poprawiają swoje umiejętności językowe.

· Stają się bardziej pewni swoich umiejętności informatycznych.

· Uczą się szanować różne kultury i idee.

· Rozwijają ideę wspólnych europejskich korzeni, wykraczającą poza różnice, które mogą istnieć w różnych krajach.

 

Realizacja:

Projekt zakładał współpracę dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Razem z uczniami z innych krajów: Portugalii, Litwy, Hiszpanii, Grecji, Niemiec, Włoch, Danii, Rumunii, Armenii, Słowacji, Turcji porównywaliśmy jak obchodzimy w naszych krajach Wielkanoc.

 

Efektem końcowym była wspólna książka elektroniczna (e-book) poświęcona tradycjom wielkanocnym

w różnych państwach. Książka zawierała informacje o świętach wielkanocnych, zdjęciach, opowieściach, wierszach, rysunkach, tradycyjnych recepturach, które dzieci chciały przekazać swoim rówieśnikom z innych krajów. Każda szkoła uzupełniała książkę o kolejne strony.

Uczniowie wykonali także prace plastyczne – pisanki i ozdoby świąteczne. Wysłaliśmy do siebie nawzajem życzenia. Wcześniej się poznawaliśmy, wysyłaliśmy zdjęcia szkoły, w której się uczymy, mogliśmy zobaczyć ich szkoły, krótkie filmiki, na których się witamy. Prezentujemy krótko swój kraj, miasto. Uczniowie zaśpiewali również w swoim ojczystym języku piosenkę świąteczną oraz wysłuchali piosenek dzieci z szkół partnerskich.

 

Projekt zaprezentowano całej społeczności szkolnej podczas apelu z okazji Dnia Dziecka.

Projekt zdobył 6 września 2018 roku wyróżnienie Europejską Odznakę Jakości.

 

Rumunia: Jak wynika z naszych obserwacji, w każdym kraju Wielkanoc to rodzinne święto w Rumunii też. Rumunii farbują jajka tylko na czerwono w myśl legendy, że Matka Boska przyszła pod krzyż Pana Jezusa i krew z jego ran spłynęła na koszyk z jajkami, który Maryja postawiła pod krzyżem. W noc Zmartwychwstania Rumunii idą do kościoła ze świecami i przynoszą do domu ogień z ołtarza. Kapłan święci im wcześniej upieczony w domu chleb.

W Wielki Piątek w Como we Włoszech ludzie wstają wcześnie rano, żeby iść do kościoła pocałować krzyż, a punktualnie o trzeciej z bazyliki wyrusza procesja Drogi Krzyżowej. Typowe świąteczne ciasto w Como to resca, co znaczy kolec. Do środka ciasta wkłada się gałązkę oliwną, która jest symbolem pokoju. Ciasto przygotowuje się bardzo długo, gdyż wymaga trzyfazowego zaczynu.

W Grecji też farbuje się jajka na czerwono i ozdabia je. W Wielkanoc dzieci uderzają jajkiem o jajko. Zwycięzcą jest ten, którego jajko nie pęknie. Gospodynie wkładają jajka do środka chleba do dekoracji.

Nasi uczniowie przedstawili nieznany w innych krajach zwyczaj śmigusa – dyngusa. Lany Poniedziałek to według legendy zwyczaj upamiętniający chrzest Mieszka I. Informacji o zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi szukaliśmy w naszej szkolnej bibliotece. Uczniowie odwiedzili też miejskie biblioteki w poszukiwaniu odpowiednich źródeł.


Godzinka głośnego czytania

W świetlicy szkolnej od zawsze, w ramach zajęć edukacyjno-wychowawczych, prowadzone były zajęcia czytelnicze. Wychowawcy świetlicy oraz bibliotekarze czytają dzieciom książki, starając się rozbudzić w nich zamiłowanie do czytania. Głośne czytanie wzbogaca ich słownictwo, rozwija wyobraźnię, kształtuje samodzielność myślową. Potrzeba kontaktu z książką jest rozwijana i wzbogacana w dodatkowe aktywności plastyczne i inne związane z treścią przeczytanych książek.


Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania w kwietniu zorganizowaliśmy akcję czytania przez młodzież gimnazjalną młodszym dzieciom z okolicznych przedszkoli. 11 kwietnia zaprosiliśmy do naszej szkolnej biblioteki dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4, aby wysłuchały bajki o Czerwonym Kapturku, którą przeczytały dla nich gimnazjalistki z klasy 2b.

Naszym celem było zarówno propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, jak i uaktywnienie gimnazjalistów do działania, angażowania ich w akcje czytelnicze oraz integrowanie z młodszymi dziećmi. Ważnym elementem spotkania były stroje naszych bohaterów. Kostiumy pozwoliły dzieciom na intensywniejsze przeżycia w kontakcie z książką czytaną, natomiast gimnazjalistom na pełne wejście w rolę i po prostu świetną zabawę. Dzieciom na pożegnanie wręczono pamiątkowe kolorowanki.Światowy Dzień Zwierząt

4 października świętowaliśmy Światowy Dzień Zwierząt. W ramach szkolnych obchodów biblioteka szkolna zorganizowała wystawę książek, której bohaterami są zwierzęta oraz gazetkę szkolną przez biblioteką.
Każda klasa obejrzała prezentację multimedialną
"Stajesz się odpowiedzialny za to co oswoiłeś". Wychowawcy zaproponowali uczniom różne zadania projektowe z wykorzystaniem książek o zwierzętach.  Uczniowie mogli:

- przygotować klasową książkę z zadaniami, krzyżówkami, rebusami o zwierzętach,
- przygotować album,
- przygotować plakaty,
- przeprowadzić klasowe konkursy plastyczne, wiedzy,
- zorganizować zabawy, przebieranki,
- zrobić maski,
- zorganizować happening,
- przygotować  interaktywne tesyt wiedzy w Kohoot lub LearningApps itp.


Świetlica szkolna zorganizowała akcję "Wielka paka dla kota i psiaka"! :) Przez cały październik dzieci przynoszą do świetlicy dary dla zwierzaków w postaci karmy, kocy i zabawek. Zebrane rzeczy powędrują do schroniska FAUNA w Rudzie Śląskiej.


4 października w Światowym Dniu Zwierząt klasa Ia aktywnie włączyła się w obchody tego dnia. Dzieci przyszły do szkoły przebrane w maski ulubionych  zwierząt.  W sali lekcyjnej przygotowały klasową wystawę tematyczną zamieszczając na niej zdjęcia, albumy oraz różnorodne prace plastyczne przedstawiające ulubione  zwierzątka  i domowe pupilki. W czasie zajęć lekcyjnych zobaczyły również prezentacje multimedialną pt. „Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”.

 


"Światowy Dzień Zwierząt" w klasie 1 B

 Każde dziecko z klasy 1B przebrało się za dowolne zwierzątko. Uczniowie wraz
z wychowawcą przygotowali klasową wystawę książek o zwierzętach i zaprosili na nią kolegów i koleżanki z innych klas.  Wykonali pracę plastyczno-techniczną „Uczta zwierząt” i zrobili wystawkę prac. Klasa wykonała gazetkę          
     
z okazji "Światowego Dnia Zwierząt"  oraz „ Europejskiego Dnia Ptaków”.

 


Uczniowie klasy 2A przyszli do szkoły przebrani za zwierzątka. Zaprezentowali strój i opowiedzieli ciekawostki o zwierzętach, przeczytali fragmenty ulubionych książek, których bohaterami są zwierzęta. Z przyniesionych maskotek – zwierzątek zrobili wystawę, a potem oglądali prezentację. Na zakończenie zwierzątka/dzieci wspólnie się bawiły.


Klasa 2b oglądała prezentację "Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś". Następnie uczniowie opowiadali o swoich zwierzątkach domowych, prezentowali przyniesione z domu zdjęcia swoich pupilków. Na zakończenie odbył się konkurs na najpiękniejszy portret zwierzątka  domowego.


Uczniowie klasy 4b na lekcji wychowawczej przedstawili swoich ulubieńców. Przygotowali prace plastyczne oraz opisali swoich ulubieńców. Zebrane prace zebrano we wspólny klasowy album "Zwierzęta uczniów klasy 4b" .


Klasa 4c wysłuchała opowiadania o wilku z Gibbio, którego oswoił św. Franciszek. Mieszkańcy miasteczka czuli się odpowiedzialni za zwierzę i dbali o niego, karmili dopóki nie umarł ze starości. Okazało się, że każde dziecko ma w domu swojego oswojonego pupilka i zrobiliśmy album z rysunkami przedstawiającymi naszych zwierzęcych przyjaciół.


Podczas lekcji w klasie 7a, która odbyła się 1 października uczniowie czytali fragmenty książek o zwierzętach, w nawiązaniu do niedawno obchodzonego Dnia Głośnego Czytania. Wymienialiśmy korzyści z tego płynące : lepsze zapamiętywanie, ćwiczenie dykcji, rozbudzanie wyobraźni u słuchaczy. Następnie nauczyciel uświadomił uczniom, że Światowy Dzień Zwierząt jest obchodzony corocznie 4 października

w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek w stosunku

do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Potem uczniowie opowiadali, jakie mają zwierzęta i jak się nimi zajmują. Później nauczyciel przedstawił prezentację multimedialną, która przybliżyła uczniom jakie są korzyści

i obowiązki płynące z faktu posiadania zwierząt, zatytułowaną : „ Stajesz się odpowiedzialny za to co oswoiłeś”, przygotowaną przez panią Janinę Bienek. Na koniec uczniowie, którzy mieli książki pt.” Mały Książę” czytali głośno fragmenty, które im się najbardziej podobały. Jaką podsumowanie powiedzieli, że „widzi się dobrze tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, a także, że „jest się odpowiedzialnym

za to, co się oswoi”. Taki dzień ma ludziom uświadomić, że zwierzęta mają swoje prawa, zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz.


 Klasa 8a w ramach Światowego Dnia Zwierząt zrealizowała następujące zadania:

1. Na lekcji wychowawczej klasa została zapoznana z prezentacją multimedialną nt. "Stajesz się odpowiedzialny, za to co oswoiłeś"

2. Uczniowie wykonali klasowy album na zdjęcia ze swoimi domowymi pupilami.

3. W dniu 4 października zorganizowali kiermasz ciast, z którego dochód po części postanowili przeznaczyć na zwierzęta w schronisku "Fauna" w Rudzie Śląskiej, a część pieniążków przekażą na szkolnego ulubieńca (kotka).

4. Uczniowie przygotowali również wiele aplikacji na platformie LearningApps dotyczących zwierząt w literaturze i takich sprawdzających wiedzę z zakresu zoologii.


Klasa 3 A wraz z wychowawcą wybrała się w plener aby uchwycić kilku przedstawicieli miejscowej fauny na zdjęciach. Poza tym opiekunowie domowych pupili mieli za zadanie uwiecznić swoje zwierzaki na fotografiach. Następnie spośród wielu zdjęć wybraliśmy te, które zostały umieszczone w prezentacji multimedialnej. Wykonania prezentacji podjęli się: Damian Tetela i Tomasz Sklorz. Chłopcy uznali, iż oprócz zwierząt domowych warto też umieścić w prezentacji zwierzaki na wskroś dzikie acz cudowne. Tak znalazły się tam niedźwiedź, pająki i węże. Tak przy pracy klasy i indywidualnej chłopaków oraz aprobacie wychowawcy powstała nasza prezentacja, która została pokazana całej klasie na ostatniej lekcji wychowawczej. Z dumą i zadowoleniem skomentowała wychowawczyni Grażyna Szklarz.


Klasa 3b z okazji Dnia Zwierząt przygotowała album ze zdjęciami własnoręcznie zrobionymi oraz album z rebusami i krzyżówkami.  Albumy przekazano do biblioteki szkolnej, aby inni uczniowie mogli podjąć się rozwiązania wymyślonych rebusów i krzyżówek.


Nowe książki dotarły do biblioteki...aż 726 egzemplarzy

W październiku 2018 roku nasza szkoła dokonała zakupu nowości książkowych do szkolnej biblioteki. Biblioteka wzbogaciła się o 726 egzemplarze kupione w kwocie 15 000 zł. Bibliotekarze z pomocą wielu uczniów pieczętują nowe egzemplarze, naklejają kody kreskowe, wpisują kolejne numery inwentarzowe oraz wprowadzają do komputerowej bazy danych MOLNET+. Wszyscy się spieszą, aby książki szybko trafiły do rąk czytelników. Nowe regały już się zapełniają pachnącymi świeżym drukiem książkami;)


Nauczyciele opowiadają uczniom o swoich ulubionych książkach z dzieciństwa

Podczas szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w piątek 12.10. 2018 r. nasi nauczyciele przedstawili ulubione książki ze swojego dzieciństwa. Aby łatwiej było nam przenieść się w czasie, zaprezentowali swoje zdjęcia z tamtego okresu.